Android aplikacije

Brojila Android aplikacija za komunalna poduzeća koja omogućava očitavanje brojila i prijenos istih u NETIS ERP.
Aparati Android aplikacija za punjenje samoposlužnih aparata (povezana na NETIS ERP).
Warehouse Android aplikacija za praćenje skladišta po lokacijama i spremnicima (povezana na NETIS ERP).

© 2016 Net plus d.o.o. Sva prava su zadržana.

Navigacija

Download

Social Media