Hotelsko poslovanje

Hotelsko poslovanje

sadrži više od 20 različitih, međusobno povezanih, modula.

hotelsko poslovanje


Kod kupovine NETIS Hotelsko poslovanje - izabrati koje module želite kupiti i koliko licenci pojedinog modula, tako da svako poduzeće, sukladno potrebama, kupuje samo ono što je potrebno.

Za detalje, iz lijevog izbornika izaberite modul(e) ili kliknite na sliku.
Kontaktirajte nas

Navigacija

Download

Social Media