O nama

Upoznajte naše proizvode i proces njihove izrade.
Naš cilj je izrada kvalitetnih softverskih rješenja i omogućavanje konstante pomoći pri njihovom korištenju.

O nama

Image

NET PLUS d.o.o. je privatna IT tvrtka osnovana 1994. g. sa sjedištem u Varaždinu. Specijalizirani smo za projektiranje, razvoj, implementaciju i održavanje informacijskih sustava.

Strategija našeg poslovanja temelji se na sljedećim vrijednostima:

 • Kontinuirani razvoj na izradi kvalitetnih programskih rješenja
 • Zadovoljstvo klijenata i krajnjih korisnika
 • Zadovoljstvo zaposlenih

U razvoju programskih rješenja koristimo suvremene i u svijetu priznate Microsoft informacijske tehnologije. Cilj nam je da našim korisnicima osiguramo programska rješenja koja su bazirana na najnovijim dostignućima u informatici, koja će im osigurati dugoročnu sigurnost i brz povrat uloženih sredstava. Posebnu pažnju posvećujemo kvaliteti i sigurnosti naših programskih rješenja te u našem poslovanju od 2004.g. primjenjujemo sustav kvalitete ISO 9001.

Višegodišnje iskustvo u razvoju programskih rješenja, korištenje tih rješenja u mnogim tvrtkama te informatički stručnjaci zaposleni u NET PLUS-u, garantiraju kontinuirani razvoj novih i stalno unapređenje postojećih programskih rješenja.

Kontinuiranim razvojem i unapređivanjem programskih rješenja izradili smo poslovni informacijski sustav NETIS za vođenje poslovanja malih i srednjih poduzeća.


POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM 

Poslovni uspjeh društva Net Plus d.o.o. počiva na prepoznavanju zahtjeva i potreba, kao i postizanju te održanju zadovoljstva kupaca i korisnika naših standardnih knjigovodstvenih aplikacijskih rješenja, kao i specijaliziranih aplikacijskih rješenja uspješno razvijenih za drvnu industriju, hotele, komunalna poduzeća te auto salone i servise.

Povećavajući kvalitetu naših aktivnosti nastojimo: 

 • stalno poboljšavati kvalitetu procesa, proizvoda i usluga sustavnim razmišljanjem i djelovanjem u cjelokupnom društvu NET PLUS, a s ciljem zadovoljenja zahtjeva i očekivanja kupaca, zaposlenika, dobavljača, vlasnika i šire zajednice.

Sustav upravljanja kvalitetom je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s direktorom, imaju obvezu: 

 • Zadovoljavati zahtjeve i potrebe korisnika
 • Zadovoljavati zakone i obvezujuće propise
 • Postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima
 • Neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka i poslovnih procesa.

Uprava društva redovito utvrđuje godišnje ciljeve tako da omoguće ostvarenje ovdje postavljenih općih ciljeva i politike.


OPĆI CILJEVI UPRAVLJANJA KVALITETOM

 • Prepoznavati zahtjeve i potrebe korisnika te stalno provjeravati i povećavati njihovo zadovoljstvo.
 • Primjenjivati najbolje dostupne tehnologije i procese, koji će doprinijeti dodatnom poboljšanju kvalitete, pouzdanosti i sigurnosti usluga.
 • Osposobljavati zaposlenike i činiti ih svjesnim potrebe ostvarenja ovdje postavljenih ciljeva i politike.
 • Uspostava izobrazbi zaposlenika po sistemu "organizacija koja uči"
 • Uspostaviti dugoročne odnose s poslovnim partnerima i uključiti ih u ostvarenja  ovdje postavljenih ciljeva i politike.
 • Stalno nadzirati odvijanje svih poslovnih procesa kroz procjenu rizika kako bi se bez odgađanja otklonili uzroci stvarnih ili mogućih smanjenja kvalitete i pouzdanosti proizvoda i usluga.




Kontaktirajte nas

Navigacija

Download

Social Media